Na tomto webe spracovávame cookies potrebné pre jeho fungovanie a analytiku

Ochrana osobných udajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu

a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých

kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi

nakladané v súlade so zákonom č 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov.

Pre prácu s osobnými dátami spĺňame zákon č 101/2000 Sb., O ochrane osobných

údajov, ktorý zásadne ovplyvnil práva a povinnosti tých, ktorým osobné údaje

patria, aj tých, ktorí s nimi pracují. K tomu, aby sme vašu objednávkudoručili priamo

vám, prípadne s vami mohli komunikovať, potrebujeme poznať niektoré údaje (meno,

adresa, telefón, e-mail). 


Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali

poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu ). Tým, že nám

prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete

pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a

prenosom takýchto osobných údajov. Tieto údaje ukladáme do databázy,

takže pri ďalšom nákupe už nemusíte vypĺňať celý registračný formulár znovu

- stačí, keď zadáte vaše prístupové meno a heslo. Tieto dáta považujeme za

prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Výnimkou je iba

kuriérska služba (Slovenská pošta, PPL alebo DPD), ktorá s každou zásielkou

dostáva z dôvodu doručenia zásielky vašu adresu. 


Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravená alebo vyradené z

databázy. Aj keď sa spoločnosť Obalynamobil.sk nemôže zaručiť, že nikdy

nedôjde k neoprávnenému prístupu, môžete sa spoľahnúť, že venuje veľkú

starostlivosť zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov a predídeniu

neoprávnenému prístupu k nim.